Rekrutering av nye brødre.

Rekrutering av nye brødre.

Publisert av Ole Martin Michelsen den 22.02.17. Oppdatert 07.02.20.
Olav den Hellige har naturlig nok en høy stjerne i St. Olav-losjen. Svenn Muggerud ønsker på vegne av losjerådet nye medlemmer velkommen.

Olav den Hellige har naturlig nok en høy stjerne i St. Olav-losjen. Svenn Muggerud ønsker på vegne av losjerådet nye medlemmer velkommen.

Riddere av det hvite kors søker nye brødre

Den lukkede ordenen åpner seg mer opp.

Det offisielle navnet på losjen er St. Olav XXII Stiklestad av Ordenen Riddere av det Hvite Kors Norge.

Ordenen er ikke mer mystisk enn frimurerne, Odd Fellow, Rotary og Lions.

Torsdag kveld inviteres interesserte til et informasjonsmøte på Verdal hotell.

– Som mange av disse organisasjonen har også vår orden sin bakgrunn i en meget gammel historie. Men vi er altså en orden, noe de nevnte organisasjoner ikke er, påpeker Svenn Muggerud som er kansler i losjen. I praksis betyr det at han administrativ leder.

Stiftet i Amerika

Riddere av det Hvite Kors ble stiftet i Amerika i 1863 av utvandrende nordmenn, og fundert på en gammel fransk-engelsk orden. Men disse nordmennene inkorporerte også Olav den Hellige og norrøn mytologi som en del av rammeverket.

Muggerud forklarer at ordenen Riddere av det Hvite Kors er en frittstående og selvstendig nordisk ridderorden. Den er ikke underlagt eller tilsluttet noen politisk eller religiøs organisasjon.

Losjemøter

– Hva gjør dere?

– Vi driver slettes ikke og avtaler vennetjenester i næringsivet, som kanske noen tror. Hver fjortende dag møtes vi til til losjemøte og bruker da lokalene til Odd Fellow i Levanger. Rundt halvparten av våre cirka 40 medlemmer møter opp hver gang. Her følger vi vanligvis en agenda som starter med en times sosialt samvær. Deretter blir det et esoterisk møte som er kveldens høydepunkt.

– Hva skjer da?

– Vår orden er lukket. Det vil si at innholdet i våre møter er delvis hemmelig. Hemmeligheten blir gradvis avdekket for medlemmene etter hvert som de stiger i gradene. Dette er hele hensikten med å holde den esoteriske delen av våre møter hemmelig. Hadde ikke dette vært hemmelig, ville det ikke vært noen spenning for våre medlemmer å gjennomføre gradpasseringene.

Det hører altså symbolgrader med i ordenen. Innvielse i tre første gradene skjer lokalt, mens opptak i høyere grader skjer i Frimurerlogen i Trondheim.

Bedre medmennesker

Svenn Muggerud fremholder at et av målene for medlemmene er å forsøke å bli bedre medmennesker. Dette skal kjennetegnes ved positive og nestekjærlige handlinger.

Det skal ikke bare gjelde innad i ens egen familie, blant venner og medlemmer, men også utad i samfunnet.

Ordenen har også som formål å gi medlemmene innsikt i verdenshistorie, kunst, kultur og vitenskap. Det er utarbeidet studiemateriell som er tilgjengelig bare for medlemmer.

– Hvem er medlemmer hos dere?

– De fleste er menn fra 40 år og oppover. Vi har medlemmer fra Frosta til Steinkjer, med hovedtyngden fra Verdal og Levanger. Vi representerer flere forskjellige yrker og har ulik bakgrunn. Alle som har fylt 25 år kan bli medlem i ordenen. Du må ha god vandel og inneha nordisk statsborgerskap.

Utvider nettverket

Selv kom Muggerud med i ordenen i 2004. Den tidligere Aker-ingeniøren hadde da vært gjennom sin andre skilsmisse, og sønnen var alvorlig syk. Det gikk bra med sønnen, men i tomrommet etter skilsmissen forstod Muggerud at nettverket rundt ham var i minste laget.

– Etter at jeg ble med i St.Olav-losjen har nettverket mitt blitt mye bedre, fremhever Muggerud.

De hvite riddere har også sitt kvinnelige motstykke. De heter Landslosje Valkyrjen.

For ørvig hender det at de hvite ridderne tar med sine ektefeller til diverse utflukter, det være seg Stiklestad eller andre andre steder som kan være en fellesarena for sosial sammenkomster.

– Men på losjemøtene er det bare menn, ja, sier Svenn Muggerud.