Frank Robert Michelsen style=

Frank Robert Michelsen

Drott
Jan Helge Johansen style=

Jan Helge Johansen

Jarl
Arvid Pleym Husan style=

Arvid Pleym Husan

Lendermann
Svenn Arne Muggerud style=

Svenn Arne Muggerud

Kansler
Tor Åge Løvstad style=

Tor Åge Løvstad

Skattmester
Arne Haugberg style=

Arne Haugberg

Skald
Ole Martin Michelsen style=

Ole Martin Michelsen

Kantor
Odd Arve Lein style=

Odd Arve Lein

1. Skutilsvein
Kjell Håkon Trana style=

Kjell Håkon Trana

2. Skutilsvein
Arnfinn Voll style=

Arnfinn Voll

Indre Losjevakt
Olav Næss style=

Olav Næss

Ytre Losjevakt