Losje St.Olav XXII Stiklestad ble stiftet den 25. Juli 1987 på Levanger.

Den 10,-12. Oktober 1997 feiret vi for første gang et offisielt jubileum .

10 år i Ordenens tjeneste hadde vi lagt bak oss.

Lørdag var det en fin omvisning på stiklestad og deretter Losjemøte med 49 Brødre tilstede.

Deretter ble det fest-bankett på Verdal Hotell hvor vår damer var med.

Den 27,-28. Juli 2012 feiret vi 25 år.

Fredag ble en tur til Stiklestad for å oppleve "spelet om Heilage Olav"

Etter spelet ble vi med til Langhuset " Stiklestadir" for bevertning og historiestunder i gildehallen.

Lørdag ble en tur til Frosta. Her får vi et foredrag om Frostatinget. Videre til Logtun kirke hvor vi fikk en guidet tur til øya Tautra på Frosta, mest kjent for cistercienserkloster fra middelalderen. I nærheten av dette ble det i 2006 et nytt kloster også tilhørende cistercienserordenen. Senere ble det Losjemøte tilbake til Levanger. Med etterfølgene festbankett ved Backlund Hotell.