Losje St.Olav XXII Stiklestad ble stiftet den 25. Juli 1987 på Levanger

Vårt formål er:

Å utvikle et godt samhold og vennskap mellom Brødre,

som ønskes videreutviklet til et ærlig og trofast Broderskap.

Å fremme opplysning og god moral ved å arbeide for brødrenes åndemiljø, moralske og sosial utvikling.

Å medvirke til at Brødre i tanker og handlinger innad i Ordenen, og utad ovenfor våre medmennesker.

Bidra til å styrke de grunnleggende moralnormer og holdninger i samfunnet.

 

Våre medlemmer rekrutteres i område fra

* Røra i nord, til Åsen/Frosta i syd

I dag har vi møtested.

Konsul Moes Gate 8

7650 Verdal.

Her kan du finne linken til vårt blad som heter  St.Olavsposten

ST.Olavsposten